w/The Trichomes, Kyle Clayton, Fredo, Ron Laplume, Shannon