w/Alli Beaudry, Mike Doyle, Ron Laplume, Fredo, Gary